Instalace reklamy

Vaši reklamu zpracujeme od návrhu, přes výrobu banneru, plachet, či světelných reklam až po instalaci na určené místo.

Výškové demolice

Tam, kde není možné stavbu z bezpečnostních důvodů nebo komplikovaného přístupu těžkou technikou složit naráz, rozebereme ji po částech. Ruční rozebrání železných konstrukcí, starých střech, nebezpečných staveb a komínů. Vše zajišťujeme horolezeckou technikou bez lešení.

Instalace a opravy hromosvodů

Pomocí horolezecké techniky provádíme výškové opravy hromosvodů, výměnu starých nefunkčních hromosvodových soustav za nové. Samozřejmostí je revize instalovaných hromosvodů.

Zednické práce

Stejně jako tovární komíny opravujeme i komíny domovní. Od přezdění, vyspárování a sanaci, až po nový betonový věnec a kontrolní zprávu. Rovněž provádíme lokální opravy omítek a fasád, včetně jejich nátěrů, opravy zateplení budov poškozených ptactvem. Tam kde je stavba lešení velmi nákladná, nebo nerealizovatelná, přichází ke slovu naše lana.

Nátěračské práce

Čištění, údržba a opravy nátěrů železa, dřeva a betonu za pomoci horolezecké techniky. Střechy, fasády, okapy, železné konstrukce, dřevěná podbití, komíny, reklamy ...

Čištění a nátěry okapů

Provádíme čištění, opravy a nátěry okapů. Vyčistíme žlaby, popřípadě svody od usazenin, aby voda nestékala po fasádě a neničila budovu.

Čištění a nátěry střech

Střechy čistíme od mechů, sazí, prachu a dalších nečistot. Vše bez lešení za pomoci horolezecké techniky, nebo plošin. Čistíme střechy eternitové, plechové a betonové tašky. Vyčištěnou střechu je možno opatřit ochranou vrstvou proti tvorbě mechů a lišejníků.

Mytí fasád

Fasádu šetrně omyjeme regulovatelným vysokotlakým čištěním a zbavíme nečistot tak, aby nedošlo k poškození fasády. Rovněž zajišťujeme i opravy a nátěry fasád.

Odklízení sněhu

Odklidíme sníh ze všech typů střech, šikmých na rodinných domech i rovných na průmyslových a administrativních budovách. V co nejkratší době se snažíme odstranit vzniklou rizikovou situaci.